Adatkezelési tájékoztató

A tájékoztató készítője és az Adatkezelő:

 

Cégnév: ILNAMO Kft.
Székhelye és postai címe: 9400 Sopron, Lehár Ferenc utca 109.
A cég adószáma: 25355383-2-08
Cégjegyzékszám: 08-09-027427
Adatkezelő e-mail címe: gabi@hennahajfestes.hu
Cégjegyzékszám: 08-09-027427
Képviselő: Horváth Gabriella

 

Adatkezelő honlapjainak címei: www.termeszetesfodraszat.hu, www.hennahajfestes.hu, www.ilnamo.hu

Adatkezelő nyilvántartási száma: NAIH-106803/2016. NAIH-106807/2016. NAIH-106902/2016. NAIH-106905/2016. NAIH-106817/2016. NAIH-106820/2016. NAIH-106907/2016.

A Természetesen Zöld Kft. magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen adatvédelmi tájékoztató tartalmát, valamint kötelezettséget vállal arra, hogy a szolgáltatásaival összefüggő minden adatkezelés a jelen adatkezelési tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározottaknak megfelel. A Természetesen Zöld Kft. adatkezelési tájékoztatójával garanciát vállal arra, hogy a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, szervezési és technikai intézkedést, amely az adatok biztonságát megóvja.

Jelen adatvédelmi tájékoztató folyamatosan elérhető a Természetesen Zöld Kft. weboldalán, a https://hennahajfestes.hu/adatkezelesi-tajekoztato/ cím alatt.

A Természetesen Zöld Kft. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Az esetleges változásokról az érintettek minden esetben kellő időben tájékoztatást kapnak.

Amennyiben adatvédelmi tájékoztatónkkal kapcsolatosan kérdése merül fel, kérjük, írja meg nekünk a gabi@hennahajfestes.hu e-mail címre.

Feliratkozás a hennahajfestes.hu oldalon

Az Adatkezelő üzemelteti a hennahajfestes.hu internetes honlapot. A honlapon szereplő egyes tartalmak szolgáltatások (ingyenes tartalmak letöltése, tesztkitöltés) megtekintéséhez, és igénybevételéhez feliratkozás szükséges.

Az adatkezelés célja: a hennahajfestes.hu honlap szolgáltatásaihoz való hozzáférés biztosítása. E-book letöltés, tesztkitöltés, direkt marketing levél valamint feliratkozás a rendszeresen küldött hírlevelére az érintett részére. Az adatkezelés célja továbbá az érintettek tájékoztatása a szerző későbbiekben megjelenő anyagairól, eseményeiről, termékeiről, amelyek kapcsolódnak a hírlevél szolgáltatás témaköréhez.

Direkt marketing célú adatkezelés, ha külön törvény eltérően nem rendelkezik, reklám természetes személynek, mint reklám címzettjének közvetlen megkeresése módszerével (közvetlen üzletszerzés), így különösen elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű más egyéni kommunikációs eszköz útján – a 2008. évi XLVIII. törvényben meghatározott kivétellel – kizárólag akkor közölhető, ha ahhoz a reklám címzettje előzetesen egyértelműen és kifejezetten hozzájárult.

Az Adatkezelő által reklám-címzetti megkeresés céljára kezelhető személyes adatok köre:

A természetes személy neve, címe, telefonszáma, e-mail címe, online azonosító.

A személyes adatok kezelésének célja az Adatkezelő tevékenységéhez kapcsolódó direkt marketing tevékenység folytatása, azaz reklámkiadványok, hírlevelek, aktuális ajánlatok nyomtatott (postai) vagy elektronikus formában (e-mail) történő rendszeres vagy időszakonkénti megküldése a regisztrációkor megadott elérhetőségekre.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

A személyes adatok tárolásának időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig.

Személyes tanácsadás, oktatóanyagok, szakkönyvek, természetes termékek értékesítése. (Webáruház)

A hennahajfestes.hu internetes honlapon a szerző oktatóanyagokat, valamint a honlap témájában írt könyve(i)t, személyes tanácsadást, természetes terméke(ke)t értékesíti. Ezen oktatóanyagokat az érintettek megvásárolhatják, amelyekhez a megvásárlást követően kapnak hozzáférést a honlapon, mivel azok nem publikusak, nem érhetőek el a teljes nyilvánosság számára. A könyv(ek)et egyéb termék(ek)et pedig azok interneten keresztül való megvásárlását követően az adatkezelő az érintettekhez az adatfeldolgozók pontban feltüntetett szállítmányozó cégek által kézbesíti. A tanácsadás online felületen az érintett által megadott adatok valamelyikén történik.

Az adatkezelés célja: az adatkezelő által készített, és az hennahajfestes.hu honlapon keresztül elérhető, szolgáltatások, illetve megvásárolható oktatóanyagok, termék(ek) illetve könyv(ek) megvásárlására vonatkozó szerződés teljesítése, végrehajtása, vagyis az érintett és az adatkezelő között létrejövő szerződés alapján való szolgáltatás nyújtása, a szerződéssel kapcsolatos kötelezettségek és jogosultságok igazolása, kapcsolattartás, és az így igénybe vett szolgáltatások nyomon követése.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett és az adatkezelő közötti szerződés létrejötte, illetve annak teljesítése, a GDPR 6. cikk (1) bek. b.) pontja alapján

A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, jelszó, tanácsadáshoz szükséges egyéb jellemzők, (hajszínhez kapcsolódó) skype elérhetőség, számlázási név, számlázási cím és szállítási cím, mindkét esetben úgy mint irányítószám, település, utca, házszám, illetve cégek esetében cégnév, székhely, adószám,.

Az adatok törlésének határideje:

– a könyv(ek) és a termék(ek) esetében a jelen pontban foglalt szolgáltatások megvásárlását követő 8 év elteltével, amely a Ptk. szerinti általános elévülési határidő.

– tanácsadás esetében az érintett hozzájárulásának visszavonásáig tároljuk a elektonikusan rögzített adatokat. Kivéve a számviteli bizonylatok esetében, hiszen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat. Tehát ha ön leiratkozik, akkor a tanácsadáshoz megadott és a szolgáltatás közben felmerült adatai is törlésre kerülnek, mivel a tanácsadás egyszeri, és azonnal teljesítettnek minősül, de a következő igénybevételhez az adatok megőrzésre kerülnek a felhasználói élmény javítása miatt, egészen visszavonásig.

– az oktatóanyagok esetében amennyiben a jelen pontban foglalt szolgáltatások megszűnnek, és azokat az adatkezelő a továbbiakban már végleges jelleggel nem nyújtja, mert beszünteti ezirányú tevékenységét, és ezáltal a jelen pont alapján kezelt személyes adatokra már nincsen szükség, úgy a megszűnést követő 3 (három) hónap elteltével, mivel az oktatóanyagok az adatkezelő tárhelyén elérhetőek, azokat a felhasználók mindenkor csak ott tekinthetik meg. Amennyiben az érintett nem igényli tovább a hozzáférést, visszavonásig tároljuk adatait elektronikusan. Kivéve a számviteli bizonylatok esetében, hiszen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat.

A hennahajfestes.hu szerver naplózása

Az hennahajfestes.hu honlap meglátogatásakor a webszerver felhasználói adatokat nem rögzít.

A hennahajfestes.hu honlap cookie kezelése

Az adatkezelő az érintett számítógépére ún. anonim igénybe vevő azonosítót (cookie, süti) helyez el, amely kizárólag az érintett gépének felismerésére alkalmas, név, e-mail cím vagy bármilyen más személyes információ megadása nem szükséges, mivel a megoldás alkalmazásakor az érintett az adatkezelőnek nem ad át személyes adatot, az adatcsere csak és kizárólag a gépek között történik meg. A sütit kezelő szolgáltatónak van lehetősége összekapcsolni az érintett aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag az adatkezelő saját tartalma tekintetében.

Adatkezelő a cookie-kat abból a célból kezeli, hogy többet tudhasson meg az érintettek információhasználati szokásairól és így, javíthassa szolgáltatásai színvonalát. Az érintettnek lehetősége van arra, hogy böngészője beállításával megtiltsa az egyedi azonosító jel (cookie) elhelyezését a számítógépén. Az érintett tudomásul veszi, hogy a cookie-k letiltása esetén egyes szolgáltatások nem fognak megfelelően működni.

Az adatkezelés célja: az érintettek egymástól való megkülönböztetése, az érintettek aktuális munkamenetének azonosítása.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bek. a.) pontja alapján

A kezelt adatok köre: azonosítószám, dátum, időpont, valamint az előzőleg meglátogatott oldal.

Az adatkezelés időtartama: a cookie-k a böngésző bezárásáig élnek, de ezt a felhasználó szintén tudja a beállításoknál módosítani.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az hennahajfestes.hu honlap szolgáltatásait esetlegesen nem lehet teljeskörűen igénybe venni.

Remarketing kódok használata

A hennahajfestes.hu honlapon az adatkezelő esetlegesen Google Adwords, valamint facebook remarketing kódokat használ. A remarketing kód cookie-kat használ, a honlap látogatóinak megcímkézéséhez. A települt cookie segít abban, hogy az adatkezelő termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatos hirdetések jelenjenek meg a honlap látogatója által a későbbiekben meglátogatott más, a Google Display hálózatába tartozó weboldalakon, illetve a facebook-on. Az érintett a cookie-kat bármikor letilthatja és a hirdetések személyre szabhatja a Google hirdetési beállítások felületén. A honlap szolgáltatásait igénybe vevő tudomásul veszi, hogy az adatainak Google, illetve Facebook általi feldolgozásához a weboldal használatával hozzájárulását adta

Az adatkezelés célja: az érintettek azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, az érintettek aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, a felhasználók nyomon követése, webanalitikai mérések.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bek. a.) pontja alapján.

Adatfeldolgozó: a Google Analtytics szoftvert működtető Google Inc., valamint a Facebook szolgáltatója.

A kezelt adatok köre: azonosítószám, dátum, időpont, valamint az előzőleg meglátogatott oldal.

Az adatkezelés időtartama: a Google Inc. Adatvédelmi irányelvében foglaltak, valamint a Facebook Ireland Ltd. Adatvédelmi irányelvében foglaltak szerint, amelyek a https://policies.google.com/privacy oldalon, illetve a https://www.facebook.com/policy.phpoldalon érhetőek el.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az hennahajfestes.hu honlap szolgáltatásait esetlegesen nem lehet teljeskörűen igénybe venni, nem célzott hirdetések fognak a felhasználó számára megjelenni.

Ügyféllevelezés

Amennyiben az érintettek e-mail útján keresik meg az Adatkezelő képviselőit, úgy az adatkezelő az e-mailt a küldő nevével és e-mail címével (illetve az elküldött e-mailre vonatkozó minden egyéb adattal: dátum, küldés időpontja, stb.) együtt az adatközléstől számított 5 (öt) év elteltével törli, az általános elévülési határidő alapján.

Felvételre jelentkező munkavállalók adatainak kezelése, pályázatok, önéletrajzok

A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve, születési ideje, helye, anyja neve, lakcím és távolság a fizikai irodától, képesítési adatok, fénykép, telefonszám, e-mail cím, a jelentkezőkről készített munkáltatói feljegyzés (ha van), önéletrajz, motivációs levél, próba feladat kitöltése, kompetenciák, készségek a pozíció betöltéséhez, személyiség jellemzők és viselkedési stílus a csapatba illeszkedés szempontjából.

A személyes adatok kezelésének célja: jelentkezés, pályázat elbírálása, a kiválasztottal munkaszerződés kötése. Az érintettet tájékoztatást kap arról, ha a munkáltató nem őt választotta az adott állásra.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, egyértelműen ráutaló magatartása.

A személyes adatok tárolásának időtartama: A jelentkezés, pályázat elbírálásáig. A ki nem választott jelentkezők személyes adatait törölni kell. Törölni kell annak adatait is, aki jelentkezését, pályázatát visszavonta.

Szerződéshez Kapcsolódó adatkezelések

Szerződő partnerek adatainak kezelése – vevők, szállítók nyilvántartása

Cégünk szerződés teljesítése jogcímén a szerződés megkötése, teljesítése, megszűnése, szerződési kedvezmény nyújtása céljából kezeli a vele vevőként, szállítóként szerződött természetes személy nevét, anyja nevét, lakcímét, adóazonosító jelét. Ezen adatkezelés jogszerűnek minősül akkor is, ha az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.

A személyes adatok kezelésének időtartama: a szerződés megszűnését követő 5 év.

Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés a szerződés teljesítése jogcímén alapul, az a tájékoztatás történhet a szerződésben is. Az érintettet személyes adatai adatfeldolgozó részére történő átadásáról tájékoztatni kell. Jogi személy ügyfelek, vevők, szállítók természetes személy képviselőinek elérhetőségi adatai.

A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve, címe, telefonszáma, e-mail címe.

A személyes adatok kezelésének célja: a Cég jogi személy partnerével kötött szerződés teljesítése, üzleti kapcsolattartás, jogalapja: az érintett hozzájárulása vagy szerződésből adódó kötelezettség.

A személyes adatok tárolásának időtartama: az üzleti kapcsolat, illetve az érintett képviselői minőségének fennállását követő 3 évig.

Egyéb adatkezelések

A jelen adatkezelési tájékoztatóban felsorolt adatkezeléseken kívül az adatkezelő eseti jelleggel egyéb adatkezelést is végezhet. Az ilyen esetekről, és annak körülményeiről az adatkezelő mindenkor az adott adat felvételekor ad tájékoztatást. Ezen túlmenően az adatkezelő az egyes hatóságok, hivatalos szervek megkeresésére meghatározott körben köteles lehet adatok kiadására, amennyiben az adott hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte, és amennyiben az adat a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Vélemény írása

Az egyes termékekkel kapcsolatos vélemények írásához, illetve egyéb fórumbejegyzés elküldéséhez nem mindig szükséges a regisztráció, ez esetben a vásárlónak csak a nevét és az e-mail címét kell megadnia. A név, az e-mail cím és a termékkel kapcsolatos vélemény nyilvánosságra kerül, így csak abban az esetben írjon véleményt, amennyiben ezt elfogadja. A közzététel számára megadott név és e-mail cím valódiságáért a fórumot üzemeltető nem felelős.

A termékekről írt kritikák és egyéb kapcsolódó vélemények minden esetben a felhasználók álláspontját tükrözik, tartalmukért az Üzemeltető nem vállal felelősséget. Az Üzemeltető fenntartja a jogot a közízlést, üzleti érdekeit vagy jogszabálysértő vélemények törlésére.

Közösségi irányelvek / Adatkezelés a hennahajfestes.hu Facebook oldalán

Cégünk termékei, szolgáltatásai megismertetése, népszerűsítése céljából Facebook oldalt tart fenn. Cégünk Facebook oldalon felett kérdés nem minősül hivatalosan benyújtott panasznak. Cégünk Facebook oldalán a látogatók által közzétett személyes adatokat cégünk nem kezeli.

A látogatókra a Facebook Adatvédelmi- és Szolgáltatási Feltételei irányadók.

Jogellenes, vagy sértő tartalom publikálása esetén a cégünk előzetes értesítés nélkül kizárhatja az érintettet a tagok közül, vagy törölheti hozzászólását. Cégünk nem felel a Facebook felhasználók által közzétett jogszabályt sértő adattartalmakért, hozzászólásokért. Cégünk nem felel semmilyen, a Facebook működéséből adódó hibáért, üzemzavarért vagy a rendszer működésének megváltoztatásából fakadó problémáért.

Adatfeldolgozó igénybevétele, megnevezése

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; Az adatfeldolgozó igénybevételéhez nem kell az érintett előzetes beleegyezése, de szükséges a tájékoztatása. Ennek megfelelően a következő tájékoztatást adjuk: Megbízott adatfeldolgozók, elérhetőségük és a megbízásuk célja:

Adatfeldolgozó

Elérhetőség

Cím

Adatfeldolgozás célja

Salesautopilot Kft.

Tel: (+36) 1 490 0172

1024 Budapest, Margit krt. 31-33. félemelet 4.

Érdeklődő és vásárlói adatok tárolása, és marketing célzatú kommunikáció támogatása a szoftver segítségével

KBOSS.hu Kft.

info@szamlazz.hu

1031 Budapest, Záhony utca 7

Vásárlásokhoz, szolgáltatáshoz kötődő számlázási adatok kezelése a kiállításhoz

Baka Andrea

info@e-titkarno.net

1204 Budapest Knézits utca 52.

Szerződött partnerként nyújt adminisztratív szolgáltatás és informatikai támogatás.

KONTÓ-BILANZ Adótanácsadó és Könyvelő Kft.

iroda@konto-bilanz.t-online.hu

9400 Sopron, Ősz utca 1.

Könyvelési feladatok során segíti a vállalkozást.

Dr Pápai Márton

marton.dr.papai@gmail.com

9400 Sopron Templom utca 8.

Jogi ügyekhez kapcsolódó feladatokat lát el.

3 in 1 Hosting Bt.

https://megacp.com/

2310 SzigetszentmiklósBrassó utca 4/A

Webtárhely és domain szolgáltatás

Foxpost

info@foxpost.hu

1097 Budapest, Táblás u. 36-38. „C” épület

Webshop vásárlások kiszállítását kezelik

Magyar Posta

06-1-767-8282

ugyfelszolgalat@posta.hu

Magyar Posta Zrt. Ügyfélszolgálati Igazgatóság 3512 Miskolc

Webshop vásárlások kiszállítását kezelik

Google

 

 

Email levelezés

Az érintett személy hozzájárulása, feltételek

Amennyiben az adatkezelés hozzájáruláson alapul, az adatkezelőnek képesnek kell lennie annak igazolására, hogy az érintett személyes adatainak kezeléséhez hozzájárult.

Ha az érintett a hozzájárulását olyan írásbeli nyilatkozat keretében adja meg, amely más ügyekre is vonatkozik, a hozzájárulás iránti kérelmet ezektől a más ügyektől egyértelműen megkülönböztethető módon kell közölni.

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás megadása előtt az érintettet erről tájékoztatni kell. A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon kell lehetővé tenni, mint annak megadását.

Annak megállapítása során, hogy a hozzájárulás önkéntes-e, a lehető legnagyobb mértékben figyelembe kell venni azt a tényt, egyebek mellett, hogy a szerződés teljesítésének – beleértve a szolgáltatások nyújtását is – feltételéül szabták-e az olyan személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulást, amelyek nem szükségesek a szerződés teljesítéséhez.

Közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások vonatkozásában végzett személyes adatok kezelése akkor jogszerű, ha a gyermek a 16. életévét betöltötte. A 16. életévét be nem töltött gyermek esetén, a gyermekek személyes adatainak kezelése csak akkor és olyan mértékben jogszerű, ha a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló adta meg, illetve engedélyezte.

A faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok kezelése tilos, kivéve, ha az érintett kifejezett hozzájárulását adta az említett személyes adatok egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez.

A büntetőjogi felelősség megállapítására vonatkozó határozatokra és a bűncselekményekre, illetve a kapcsolódó biztonsági intézkedésekre vonatkozó személyes adatok kezelésére kizárólag abban az esetben kerülhet sor, ha az közhatalmi szerv adatkezelésében történik.

Azonosítást nem igénylő adatkezelés

Ha azok a célok, amelyekből az adatkezelő a személyes adatokat kezeli, nem vagy már nem teszik szükségessé az érintettnek az adatkezelő általi azonosítását, az adatkezelő nem köteles kiegészítő információkat megőrizni. Ha az adatkezelő bizonyítani tudja, hogy nincs abban a helyzetben, hogy azonosítsa az érintettet, erről lehetőség szerint őt megfelelő módon tájékoztatja.

Az adatkezelő feladatai

Az adatkezelő kötelessége, hogy megfelelő és hatékony intézkedéseket hajtson végre, valamint hogy képes legyen igazolni azt, hogy az adatkezelési tevékenységek a hatályos jogszabályoknak megfelelnek. Az adatkezelő az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre. Az adatkezelő megfelelő nyilvántartást vezet a hatásköre alapján végzett adatkezelési tevékenységekről. Az adatkezelő köteles a felügyeleti hatósággal együttműködni és ezeket a nyilvántartásokat kérésre hozzáférhetővé tenni az érintett adatkezelési műveletek ellenőrzése érdekében.

Az érintettek jogai

A tisztességes és átlátható adatkezelés elve megköveteli, hogy az érintett tájékoztatást kapjon az adatkezelés tényéről és céljairól. Ha a személyes adatokat az érintettől gyűjtik, az érintettet arról is tájékoztatni kell, hogy köteles-e a személyes adatokat közölni, valamint hogy az adatszolgáltatás elmaradása milyen következményekkel jár. Az érintettre vonatkozó személyes adatok kezelésével összefüggő tájékoztatást az adatgyűjtés időpontjában kell az érintett részére megadni, illetve ha az adatokat nem az érintettől, hanem más forrásból gyűjtötték, az ügy körülményeit figyelembe véve, ésszerű határidőn belül kell rendelkezésre bocsátani. Az érintettek a későbbiekben is tájékoztatást kérhetnek személyes adataik kezeléséről teljeskörűen az alábbiakban részletezettek szerint. Az Adatkezelő mindent megtesz annak érdekében, hogy az érintettek részére a GDPR. 13. és 14. cikkében foglalt valamennyi információt és a 15-22. cikk illetve 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és közérthető, könnyen hozzáférhető formában, világosan megfogalmazva nyújtsa. Az adatkezelő kijelenti, hogy profilalkotást, illetve automatizált döntéshozatali tevékenységet nem végez. Az érintettek jogai az alábbiak:

Előzetes tájékozódáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon.

Jelen tájékoztató mellett az alábbi elérhetőségen kérhet további információt: gabi@hennahajfestes.hu

A tájékoztatáshoz való jog

Bármely személy a megadott elérhetőségen keresztül tájékoztatást kérhet arról, hogy a szervezet milyen adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli, illetve tárolja, továbbá, hogy hozta-e, vagy fogja-e a jövőben tudomására hozni, közölni más személlyel. Az érintett tájékoztatást kérhet továbbá az adatforrásokra vonatkozó információkról, az automatizált döntéshozatal tényéről, profilalkotásról, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Harmadik országba való adattovábbítás esetén, illetve nemzetközi szervezet részére jogosult tájékoztatásra a továbbításra vonatkozó megfelelő garanciákról. A kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül, a megadott elérhetőségre tájékoztatást kell részére küldeni, elektronikus úton. Az érintett jogosult az adatkezelés tárgyát képező adatairól másolatot kérni, amely másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeknek megfelelő díjat számíthat fel.

A helyesbítéshez való jog

Bármely személy a lentiekben megadott elérhetőségeken keresztül kérheti bármely adatának módosítását. Erről kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül intézkedni kell és a megadott elérhetőségre tájékoztatást kell küldeni.

A törléshez való jog

Bármely személy a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti adatának törlését, amennyiben az alábbi esetek valamelyike bekövetkezik:

● a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték

● az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincsen más jogalapja

● az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre

● a személyes adatokat jogellenesen kezelték

● a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell

● a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatban került sor.

Kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül meg kell tenni és a megadott elérhetőségre tájékoztatást kell küldeni. Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges a GDPR 17. cikk (3) bekezdésében foglaltak alapján.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Bármely személy a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti adatának korlátozását, amennyiben a GDPR 18. cikkében foglalt feltételek valamelyike teljesül. A korlátozás addig tart, amíg a megjelölt indok szükségessé teszi az adatok korlátozását. A korlátozás feloldásáról az adatkezelő az érintettet előzetesen tájékoztatni köteles. A kérelemre ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül meg kell tenni és a megadott elérhetőségre tájékoztatást kell küldeni.

Adathordozhatóság joga

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, az adatkezelő által kezelt személyes adatait tagolt, géppel olvasható formátumban elektronikus úton megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. A kérelemre ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül meg kell tenni és a megadott elérhetőségre tájékoztatást kell küldeni.

A tiltakozáshoz való jog

Bármely személy a megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat az adatkezelés ellen. A tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül meg kell vizsgálni, annak megalapozottsága kérdésében döntést kell hozni és a döntésről a megadott elérhetőségre tájékoztatást kell küldeni. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen.

Visszavonás joga:

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Eljárás, jogorvoslati lehetőségek

Az érintett ezen jogait akként gyakorolhatja, hogy e-mailben erről kérelmet küld az adatkezelő felé az gabi@hennahajfestes.hu e-mail címre. Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 30 (harminc) naptári napon belül tájékoztatja az érintettet. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme alapján a fentiekben megjelölt határidőben, köteles legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatni az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet a bírósági jogorvoslati jogával az alábbiak szerint.

Panasztétel az adatkezelőnél:

Név: Horváth Gabriella

Email cim: gabi@hennahajfestes.hu

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat (kukac) naih.hu

URL https://naih.hu

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A pert az érintett – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.

– Abban az esetben, ha a fő tevékenységek olyan adatkezelési műveleteket foglalnak magukban, amelyek jellegüknél, hatókörüknél vagy céljaiknál fogva az érintettek rendszeres és szisztematikus, nagymértékű megfigyelését teszik szükségessé, adatvédelmi tisztviselőt kell kinevezni. Az adatvédelmi tisztviselő kinevezése az adatbiztonság megerősítését célozza. Az adatkezelő jelenleg nem alkalmaz adatvédelmi tisztviselőt.

Adatbiztonság

Az adatokat az adatkezelő a megfelelő intézkedésekkel védi, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. A nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok közvetlenül ne legyenek hozzáférhetőek kívülálló személyek számára.

Az Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

a.) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás)

b.) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége)

c.) változatlansága igazolható (adatintegritás)

d.) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Az Adatkezelő a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

Az Adatkezelő az adatkezelés során megőrzi a titkosságot:

– megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult,

– megőrzi a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét,

– megőrzi a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök

Az Adatkezelő informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett mindenfajta behatások és támadások ellen. Tájékoztatjuk viszont az érintetteket, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, agy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő az adatkezelő megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést.

Adatvédelmi incidens

Az adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. Az adatvédelmi incidens megfelelő és kellő idejű intézkedés hiányában fizikai, vagyoni vagy nem vagyoni károkat okozhat a természetes személyeknek, többek között a személyes adataik feletti rendelkezés elvesztését vagy a jogaik korlátozását, a hátrányos megkülönböztetést, a személyazonosság-lopást vagy a személyazonossággal való visszaélést. Az adatvédelmi incidenst indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb 72 órán belül be kell jelenteni az illetékes felügyeleti hatóságnál, kivéve, ha az elszámoltathatóság elvével összhangban bizonyítani lehet, hogy az adatvédelmi incidens valószínűleg nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.

Az érintett személyt késedelem nélkül tájékoztatni kell, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személy jogaira és szabadságára nézve, annak érdekében, hogy megtehesse a szükséges óvintézkedéseket.

A tájékoztató hatálya

A jelen tájékoztató visszavonásig érvényes, hatálya kiterjed az hennahajfestes.hu honlap felhasználóira, akik azt jóváhagyólag elfogadták, továbbá a szervezet tisztségviselőire, alkalmazottaira.

A tájékoztató célja

E tájékoztató célja, hogy harmonizálja az adatkezelési tevékenységek tekintetében a természetes személyek alapvető jogainak és szabadságainak védelmét, valamint biztosítsa a személyes adatok megfelelő kezelését.

A szervezet tevékenysége során teljes mértékben meg kíván felelni a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak, különösen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében foglaltaknak.

Lényeges fogalmak, meghatározások

– a GDPR (General Data Protection Regulation) az Európai Unió új Adatvédelmi Rendelete

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

– adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

az adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

álnevesítés: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;

nyilvántartási rendszer: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;

adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

– AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).

– 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.).

– A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény.

– A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet.

– 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.)

– 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről.

– a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)

– 2007. évi CXXXVI. törvény a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.)

– a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. tv. („Grt. tv.”)

Az információk tulajdonjoga

Kijelentjük, hogy a Természetesen Zöld Kft. birtokolja az oldalainkon látható információkat. A Természetesen Zöld Kft. oldalainak tartalmát és a kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik. Tilos továbbá a tőlünk származó információk, cikkek árusítása, bármilyen formában történő megváltoztatása és ismételt megjelentetése. A megjelent anyaggal kapcsolatos minden további jogunkat fenntartjuk, és szükség esetén akár bírósági úton is érvényesítjük.

Aki az oldalainkon regisztrálja magát, az adatvédelmi nyilatkozatunkat elfogadottnak tekinti, azzal egyetért.

Adatvédelmi nyilatkozat hatályos: 2018. május 25. napjától visszavonásig.